Ocena 4,95/5.00 Głosów 3256
5/5

Regulamin
Regulamin Serwisu https://prywatny-sex-telefon.pl

(1). Wstęp

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi „Sex zabawy – audio video” polegającej na prowadzeniu pogawędek towarzyskich za pomocą telefonu lub komunikatora internetowego oraz ze sprzedaży plików foto/video lub  video transmisji online materiałów erotycznych foto/video. Do usługi  „Sex zabawy – audio video” zalicza się : sex telefon, video pokazy,  prywatne sex fotki, prywatne sex filmiki
2.Użytkownikiem Serwisu staje się każda osoba przebywająca na łamach serwisu i w jakikolwiek sposób z niego korzystająca. Wejście do Serwisu następuję poprzez kliknięcie przycisku „Wchodzę” tym samym składając oświadczenie akceptacji Regulaminu Serwisu oraz potwierdzenia pełnoletności. Użytkownik zobowiązany jest do przeczytania i zaakceptowania oraz zastosowania się do warunków naszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się na warunki Regulaminu, nie możesz korzystać z usług naszego Serwisu.
3.Serwis  może zawierać treści erotyczne i jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich (musisz mieć ukończone co najmniej 18 lat).
4..Administratorem usługi jest firma Premium Katarzyna Wójcikowska  NIP: 9491797767 , REGON: 365573960  Kontakt administrator@prywatny-sex-telefon.pl

(2). Definicje

Następujące zwroty i wyrażenia użyte w regulaminie :
1. Regulamin(Regulaminu)  niniejszy dokument zawierający ogół zasad, obowiązków i informacji określający zasady korzystania z Serwisu internetowego https://prywatny-sex-telefon.pl
2. Administrator  osoba obsługująca i zarządzająca Serwisem znajdującym się pod adresem https://prywatny-sex-telefon.pl
3. Serwis (Serwis, Serwisie, Serwisu)  Strona internetowa znajdująca się pod adresem https://prywatny-sex-telefon.pl której przeznaczeniem jest świadczenie usługi prowadzenia pogawędek oraz video transmisji , jak i sprzedaży materiałów  foto video audio.
4. Profil ( Profilu) indywidualne miejsce w Serwisie w którym znajduje się aktualna oferta.
5. Użytkownik(Użytkownika, Użytkownicy, Użytkownikami, Użytkownikowi) . jest to osoba w jakikolwiek sposób korzystająca i przebywająca na łamach Serwisu prywatny-sex-telefon.pl, która ukończyła 18 rok życia.
6. Prywatne sex fotki . Miejsce w Serwisie w którym dostępne są do zakupu materiały erotyczne – foto.
7. Prywatne sex filmiki. Miejsce w Serwisie w którym dostępne są do zakupu materiały erotyczne – video.
8 Sex telefon . Pogawędka za pomocą komunikatora internetowego lub telefonu.
9 Video telefon .Pogawędka za pomocą komunikatora internetowego lub telefonu z możliwością przesyłania obrazu video.
10 Video pokazy- pokazy skype-  Video transmisja erotycznych nagrań video. 14. Usługi realizowane są w godzinach pn-pt od 8 do 24, sb,nd 24h
11. Konsultantka – osoba prowadząca „Sex zabawy” – Video pokazy, Sex telefon, Video telefon, Sex czat .

16. Wszystkie materiały erotyczne dostępne na stronie, przedstawiają osoby powyżej 18 roku życia. Charakter profili jak i opisów, plików foto video ma charakter fikcyjny służący pobudzeniu wyobraźni.

(3). Informacje podstawowe
1. Administratorem Danych Osobowych, pozyskanych w drodze rejestracji, jest tylko i wyłącznie Administrator Serwisu. Dane osobowe Użytkownika są chronione i nie są udostępniane osobą trzecim.
2.Kontakt z Administratorem serwisu dostępny jest za pomocą poczty elektronicznej podanej w dziale Kontakt.
3. Informujemy iż treści zamieszczone w Serwisie materiały: foto, video oraz opisy profilu konsultantek, jak i podawane w reklamach i ogłoszeniach na innych stronach www, lub komunikatorach internetowych, mają charakter wyłącznie fikcyjny, służący wirtualnej zabawie (np. rozbudzeniu wyobraźni) Użytkownik korzystający z wirtualnych sex zabaw w naszym Serwisie przyjmuje do wiadomości istnienie fikcyjnych treści : foto, video oraz opisów zamieszczonych w profilach oraz rozumie że treści rozmów w ramach świadczonej usługi nie mają charakteru wiążącego.
4.Wykonanie usługi jest jednorazowe, nie dzielimy zabaw na części. Czas liczony jest od chwili pierwszego połączenia i trwa do końca czasu zakupionej usługi.
5.Dostęp do prywatnych sex fotek oraz sex filmików udzielany jest na okres 24h.

(4). Wymagania techniczne

1 Do korzystania z Serwisu niezbędny i zalecane jest: komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon czy inne urządzenie z dostępem do sieci internetowej przeglądarka internetowa (obsługujaca cooki JavaScript aplety Javy oraz flash), skrzynka pocztowa email, oraz włączenie plików cookies.
2 Serwis zastrzega że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w dostępie do Serwisu wynikłe z przyczyn niezależnych od Administratora.

3.Jakość połączenia poprzez komunikator lub video czat jest uzależniona od wielu czynników na które serwis nie ma wpływu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za słabą jakość transmisji. Użytkownik zakupuje usługę na własną odpowiedzialność i ryzyko.

(5)Realizacja usługi
1. Usługa zostaje zrealizowana najszybciej jak to jest tylko możliwe.
2. Po weryfikacji płatności proszę napisać na adres email administrator@prywatny-sex-telefon.pl
3. Kontakt w sprawie odbioru zakupionej usługi zazwyczaj jest natychmiastowy, jednak w szczególnych okolicznościach może się wydłużyć do 48h
4. W przypadku braku kontaktu z konsultantką powyżej 48h prosimy o kontakt pod adresem email administrator@prywatny-sex-telefon.pl
5. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe, poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w Serwisie.
6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę zgromadzonych Danych w tym treści, pliki, zdjęcia, filmy, ogłoszenia i oferty i jakiekolwiek inne materiały zamieszczone przez niego na łamach Serwisu a szczególnie podczas:
-Awarii technicznych Serwisu
-Awarii sieci Internet
-W skutek działań osób trzecich.
7. Administrator, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), zobowiązuje się do nie udostępniania Danych Osobowych Użytkownika żadnym innym podmiotom ani osobom trzecim, nieupoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa
8. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia funkcjonowania Serwisu
9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne , awarie i opóźnienia serwisów szybkich płatności z których realizowane są płatności w naszym portalu.
10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szybkość działania serwisu płatniczego dotpay.pl oraz yetipay.pl  dzięki któremu realizowane są płatności na naszej stronie.
Reklamacje
Reklamacje pisemne wraz ze szczegółowym uzasadnieniem należy składać na adres Email administratora serwisu administrator@prywatny-sex-telefon.pl

11.Reklamacje: Aby złożyć reklamację lub odstąpić od niewykorzystanej usługi proszę napisać na adres email administrator@prywatny-sex-telefon.pl podając szczegóły zamówienia i dane do wykonania przelewu zwrotnego.

12.Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania polityki prywatności 

13. Korzystający z Serwisu akceptuje postanowienia w/w Regulaminu