Prywatny Sex Telefon | ❤️ SEX CZAT KAMERY - OGŁOSZENIA

SEX CZAT-KAMERKI-TELEFON-POKAZY-FILMIKI) ✅ Prywatne OGŁOSZENIA kobiet

Regulamin

Wyszukano: Regulamin

Regulamin
Regulamin Serwisu https://prywatny-sex-telefon.pl

(1). Wstęp

1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi „Sex zabawy – audio video” polegającej na prowadzeniu pogawędek towarzyskich za pomocą telefonu lub komunikatora internetowego oraz ze sprzedaży plików foto/video lub  video transmisji online materiałów erotycznych foto/video. Do usługi  „Sex zabawy – audio video” zalicza sie : sex telefon,video transmisje,sex skype – video pokazy,prywatne sex fotki,prywatne sex filmiki,sex czat.
2.Użytkownikiem Serwisu staje się każda osoba przebywająca na łamach serwisu i w jakikolwiek sposób z niego korzystająca.Wejście do Serwisu następuję poprzez kliknięcie przycisku „Wchodzę” tym samym składając oświadczenie akceptacji Regulaminu Serwisu oraz potwierdzenia pełnoletności. Użytkownik zobowiązany jest do przeczytania i zaakceptowania oraz zastosowania się do warunków naszego Regulaminu. Jeśli nie zgadzasz się na warunki Regulaminu, nie możesz korzystać z usług naszego Serwisu.
3.Serwis  może zawierać treści erotyczne i jest przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich (musisz mieć ukończone co najmniej 18 lat).
4..Administratorem usługi jest firma Premium NIP: 9491797767 , REGON: 365573960 Kontakt administrator@prywatny-sex-telefon.pl

(2). Definicje

Następujące zwroty i wyrażenia użyte w regulaminie :
1. Regulamin(Regulaminu) – niniejszy dokument zawierający ogół zasad, obowiązków i informacji określający zasady korzystania z Serwisu internetowego https://prywatny-sex-telefon.pl
2. Administrator – osoba obsługująca i zarządzająca Serwisem znajdującym się pod adresem https://prywatny-sex-telefon.pl
3. Serwis (Serwis, Serwisie, Serwisu) – Strona internetowa znajdująca się pod adresem https://prywatny-sex-telefon.pl której przeznaczeniem jest świadczenie usługi prowadzenia pogawędek towarzyskich oraz video transmisji materiałów erotycznych audio video , jak i sprzedaży materiałów erotycznych foto video audio.
4. Profil ( Profilu) – indywidualne miejsce w Serwisie w którym znajduje się aktualna oferta.
5. Użytkownik(Użytkownika, Użytkownicy, Użytkownikami, Użytkownikowi) – jest to osoba w jakikolwiek sposób korzystająca i przebywająca na łamach Serwisu prywatny-sex-telefon.pl, która ukończyła 18 rok życia.
6. Prywatne sex fotki – Miejsce w Serwisie w którym dostępne są do zakupu materiały erotyczne – foto.
7. Prywatne sex filmiki – Miejsce w Serwisie w którym dostępne są do zakupu materiały erotyczne – video.
8. Dominacja skype –   Wirtualne sex zabawy w tematyce dominacja/bdsm/ponizanie/wulgaryzmy polegające na erotycznej pogawędce za pomocą komunikatora internetowego  – z możliwością prowadzenia streamingu nagrań video materiałów erotycznych lub obrazu z kamery.
9. Cybersex  – Sex czat  Wirtualne sex zabawy polegające na erotycznej pogawędce za pomocą czatu online (rozmowa pisemna)
10 Sex telefon – Wirtualne sex zabawy polegające na erotycznej pogawędce za pomocą komunikatora internetowego lub telefonu.
11 Video pokazy- Wirtualne sex zabawy polegające na video transmisji erotycznych nagrań video z  możliwością oglądania transmisji z kamerki klienta przez konsultantkę.
12. Usługi realizowane są wyłącznie po ustaleniu terminu. Przed dokonaniem wpłaty należy każdorazowo ustalić datę i godzinę odbioru usługi za pomocą kontaktu skype/czat zamieszczonego w profilu.
13. Konsultantka – osoba prowadząca „Sex zabawy” – Video pokazy, Sex telefon, Sex czat .
14. Video pokazy – Streaming nagrań video materiałów erotycznych.

(3). Informacje podstawowe
1. Administratorem Danych Osobowych, pozyskanych w drodze rejestracji, jest tylko i wyłącznie Administrator Serwisu. Dane osobowe Użytkownika są chronione i nie są udostępniane osobą trzecim.
2.Kontakt z Administratorem serwisu dostępny jest za pomocą poczty elektronicznej podanej w dziale Kontakt.
3. Informujemy iż treści zamieszczone w Serwisie materiały: foto, video oraz opisy profilu konsultantek, jak i podawane w reklamach i ogłoszeniach na innych stronach www, lub komunikatorach internetowych, mają charakter wyłącznie fikcyjny, służący wirtualnej zabawie (np. rozbudzeniu wyobraźni) Użytkownik korzystający z wirtualnych sex zabaw w naszym Serwisie przyjmuje do wiadomości istnienie fikcyjnych treści : foto, video oraz opisów zamieszczonych w profilach oraz rozumie że treści rozmów w ramach świadczonej usługi nie mają charakteru wiążącego.

4.Wykonanie usługi jest jednorazowe, nie dzielimy zabaw na części. Czas liczony jest od chwili pierwszego połączenia i trwa do końca czasu zakupionej usługi.

5.Dostęp do prywatnych sex fotek oraz sex filmików udzielany jest na okres 24h.

(4). Wymagania techniczne

1 Do korzystania z Serwisu niezbędny i zalecane jest: komputer stacjonarny,laptop, tablet lub telefon czy inne urządzenie z dostępem do sieci internetowej przeglądarka internetowa (obsługujaca cooki JavaScript aplety Javy oraz flash), skrzynka pocztowa email, oraz włączenie plików cookies.
2 Serwis zastrzega że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w dostępie do Serwisu wynikłe z przyczyn niezależnych od Administratora.

3.Jakość połączenia poprzez komunikator lub video czat jest uzależniona od wielu czynników na które serwis nie ma wpływu. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za słabą jakość transmisji. Użytkownik zakupuje usługę na własną odpowiedzialność i ryzyko.

(6)Realizacja usługi
1. Usługa zostaje zrealizowana najszybciej jak to jest tylko możliwe.
2. Po weryfikacji płatności konsultantka zostaje poinformowana o zamówionej usłudze i kontaktuje się z klientem za pomocą danych podanych w formularzu odblokowania usługi.
3. Kontakt w sprawie odbioru zakupionej usługi zazwyczaj jest natychmiastowy, jednak w szczególnych okolicznościach może się wydłużyć do 48h
4. W przypadku braku kontaktu z konsultantką powyżej 48h prosimy o kontakt pod adresem email administrator@prywatny-sex-telefon.pl
5. Użytkownik korzysta z Serwisu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody majątkowe, poniesione przez Użytkownika, powstałe na skutek uczestnictwa w Serwisie.
6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę zgromadzonych Danych w tym treści, pliki, zdjęcia, filmy,ogłoszenia i oferty i jakiekolwiek inne materiały zamieszczone przez niego na łamach Serwisu a szczególnie podczas:
-Awarii technicznych Serwisu
-Awarii sieci Internet
-W skutek działań osób trzecich.
7. Administrator, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.), zobowiązuje się do nie udostępniania Danych Osobowych Użytkownika żadnym innym podmiotom ani osobom trzecim, nieupoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa
8. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego wyłączenia funkcjonowania Serwisu
9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne , awarie i opóźnienia serwisów szybkich płatności z których realizowane są płatności w naszym portalu.
10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szybkość działania serwisu płatniczego dotpay.pl oraz yetipay.pl  dzieki któremu realizowane są płatności na naszej stronie.
Reklamacje
Reklamacje pisemne wraz ze szczegółowym uzasadnieniem należy składać na adres Email administratora serwisu administrator@prywatny-sex-telefon.pl

11.Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i zaakceptowania polityki prywatności

Wróć do góry
Zamknij